Általános szerződési feltételek

A Motocad Design Kft.

székhelye: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 28. IX.emelet 57.,

képviselője: Bohus Ákos ügyvezető,

elektronikus levelezési címe: info@motocad.hu,

WEB címe: www.motocad.hu,

cégbejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,

cégjegyzékszáma: 13-09-168398,

adószáma: 24838366-2-13,

fő tevékenységként motorkerékpár, -alkatrész kereskedelemmel foglalkozó társaság. A Motocad Design Kft. tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

1. Tárgyi hatály

1.1. A Motocad Design Kft. szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek a Motocad Design Kft. által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

1.2. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha a Motocad Design Kft. a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.

2. Vevőkör

2.1. A Motocad Design Kft. az általa forgalmazott termékek kereskedelmével foglakozó gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat (továbbiakban: Viszonteladó), valamint végfelhasználónak minősülő egyéb személyeket (továbbiakban: Fogyasztó) szolgál ki (a Viszonteladó és a Fogyasztó együtt a továbbiakban: Vevő).

3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

3.1. A Motocad Design Kft. ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők.

3.2. A Motocad Design Kft. a raktárában levő termékekre szóban is elfogad megrendelést, kizárólag a Vevő részére beszerzendő termékekre azonban csak írásban fogad el megrendelést.

3.3. Motocad Design Kft. megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. Amennyiben a beszállító a Motocad Design Kft. lemondását nem fogadja el, Vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

3.4. A szerződés a Motocad Design Kft. írásos rendelés-visszaigazolásával jön létre.

3.5. A megrendeléseket a Motocad Design Kft. az aktuális raktárkészletének függvényében teljesíti. A nem teljesíthető tételeket a Motocad Design Kft. csak a Vevő kifejezett kérésére tartja nyilván, egyéb esetben törli nyilvántartásából.

3.6. A Motocad Design Kft. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. A Vevő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a Motocad Design Kft. szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben a Motocad Design Kft. a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, a Vevő további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.

3.7. Az interneten leadott rendelések esetében a Motocad Design Kft., amennyiben a Vevő a kiszállítást futárszolgálattal kéri, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a csomag legkésőbb a rendelés leadását követő 2. munkanapon feladásra kerüljön.

3.8. A Vevő köteles átvételkor a terméket tételesen ellenőrizni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Motocad Design Kft.-nek nem áll módjában elfogadni.

3.9. Terméket csak eredeti, gyári, sérülésmentes csomagolásban áll módunkban visszavenni. Gumik,  kenőanyagok, akkumulátorok és sprayk esetén a terméket nem tudjuk cserélni vagy visszavenni semmilyen esetben!

3.10. Kibontott, sérült, már beépített alkatrészek cseréjére nincs mód!

 

4. Árak

4.1. A Motocad Design Kft. az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

4.2. A Motocad Design Kft. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően - különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében - költségnövekedés lép fel a Motocad Design Kft.-nél. Ezt a Vevő kérésére igazolni kell.

5. Fizetési feltételek

5.1. A számla kiállítása a szállításkor történik.

5.2. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Motocad Design Kft. a szükséghez képest helyesbítő számlát állít ki.

6. Jótállás, szavatosság

6.1.Motocad Design Kft. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

6.2. A szavatosság csak szakszervizben felszerelt, üzembe helyezett vagy beépített termékekre vonatkozik és csak rendeltetésszerű használat esetén érvényesíthető. Csak gyártási hibákból származó hibákat áll módunkban orvosolni rendeltetésszerű használat esetén.
A nem megfelelő típusválasztásból adódó problémákért felelősséget nem tudunk vállalni (nem megfelelő erősségű lánc választása, nem szettben történő alkatrészcsere, nem tárcsához ajánlott fékbetét használata, stb.).

6.3. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Motocad Design Kft. székhelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Vevő kötelessége.

7. Adatkezelés

7.1. A Motocad Design Kft. a Vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Vevő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

7.2. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Motocad Design Kft. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vevő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Motocad Design Kft. ezen Általános szerződési feltételeket Vevői számára elektronikus formában a www.motocad.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.

8.2. A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, azt nem iktatjuk és később nem garantáljuk hozzáférhetőségét. A szerződés nyelve magyar.

8.3. A Vevő bármely termék megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a Motocad Design Kft. Általános szerződési feltételeit.

8.4. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

8.5. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

 

Dunakeszi, 2014. február